Obchodné podmienky

Obchodné podmienky:

Objednávka:

- kúpna zmluva, ktorá vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim na základe ktorej je predaj tovaru realizovaný. Vzniká na základe závazneho odoslania objednávky predávajúcemu. Za závazne sa považuje potvrdenie o prijatí objednávky do systému

- potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s podmienkami predaja ( cena, dodacie lehoty)

- po obdržaní objednávky obdrží kupujúci potvrdzujúci e-mail, v ktorom budú presné informácie o objednanom tovare

 

Dodacie podmienky:

- dodanie zakúpeného tovaru sa uskutoční v čo najkratšom termíne od prevzatia závaznej objednávky a následným zaplatením

- objednaný tovar je dopravený zákazníkovi priamo na zvolenú adresu prepravnou spoločnosťou GLS/Slovenskou poštou v rozmedzí niekoľkých dní až týždňov, záleží o aký tovar sa jedná. Približná dodacia lehota je vždy uvedená pri cene výrobku v ponuke

- pri zaplatení za tovar bankovým prevodom sa doba dodania počíta od pripísania kúpnej čiastky na bankový účet

- zakúpený tovar dodávame spolu s faktúrou v tlacenej podobe, so záručným listom a s návodom na použitie.

- prípadná inštalácia zakúpeného produktu nieje možná

- predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kurierskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy zo strany kupujúceho. Reklamáciu za prípadne nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné uplatniť priamo u pracovníka kuriérskej služby, ktorý vám túto zásielku doručil

Spôsob doručenia a cena:

Ku všetkým objednávkam do výšky 60 Eur si účtujeme  sumu 3,00 Eur ako príspevok na poštovné. Objednávky nad hranicou 60 Eur sú od poplatkov oslobodené a poštovné= 0 Eur.

- kupujúci bude pred plánovaným doručením kontaktovaný kurierskou službou e-mailom, alebo telefonicky. Výnimku môžu tvorit zásielky realizované Slovenskou poštou.

 

Zodpovednosť za poškodený tovar a záruka:

Kupujúci je povinný prezrieť stav výrobku bezprostredne po jeho prebraní. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav výrobku a v prípade poškodenia vystaviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy znáša prepravca, pretože tovar je poistený. Na základe vystaveného záznamu bude zákazníkovi po uzatvorení škodovej udalosti s prepravcom dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky je nutné uplatniť bezprostredne po ich odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku a informovať nás o tom formou e-mailu, alebo vyplnením reklamačného formulára v rubrike Moje Menu na stránkach www.elitebikes.sk

Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si návod na použitie a obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

 

Poskytnutá záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja výrobku koncovému užívateľovi a to za nasledovných podmienok:

- záruka sa vzťahuje na poruchy a závady vzniknuté v priebehu záručnej doby chybou výroby alebo použitých materiálov

- výrobok bol používaný v súlade s návodom na obsluhu a príslušnými bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej Republike

- výrobok bol odovzdaný do záručnej opravy v kompletnom stave vrátane príslušenstva spolu s riadne vyplneným záručným listom a s dokladom o kúpe výrobku.

- záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku (alebo dielov) zpôsobené bežným používaním. Kratšiu životnosť výrobku nieje teda možné považovať za vadu.

V prípade rozporu výrobku so zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúcemu zmluve prostredníctvom opravy

- primeraným znížením kúpnej ceny

- náhradným dodaním tovaru

- odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci ako súkromná osoba má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho a zašlite mu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátum nákupu a číslo faktúry pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Pri tovare, ktorý je zalepený ochrannou známkou musí byť táto neporušená. V prípade porušenia ochr. známky nárok na odstúpenie zmluvy zaniká.

Pri vrátení tovaru musí tovar nepoužitý, v pôvodnom stave spolu s dokumentáciou, s príslušenstvom a pod.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kúpnu cenu výrobku do 15 dní od prijatia vrátenej zásielky.

Spôsob platby

Za tovar je možné platiť viacerými spôsobmi:

Platba prevodom predom na účet.

Pri zvolení tohto spôsobu platby je potrebné uviesť číslo objednávky/ faktúry zaslané v potvrdzujúcom maile do kolonky popisu platby.

PROSÍME NEUHRÁDZAŤ SUMU Z OBJEDNÁVKY SKOR AKO BUDETE EMAILOM VYZVANÝ. PREDÍJDE SA TAK PRÍPADNÝM NEDOROZUMENIAM V PRÍPADE ŽE OBJEDNANÝ PRODUKT UŽ NIE JE DOSTUPNÝ.

- Dobierkou. Pri platbe dobierkou sa k cene priráta 5 Eur ako poplatok za dobierku.

DOBIERKOU JE MOŽNÉ PLATIŤ LEN DO SUMY 300 EUR A POPLATOK ZA DOBIERKU JE 5 EUR

- osobným odberom LEN PO PREDCHÁDZAJÚCEJ DOHODE

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.elitebikes.sk a www.elitebikes.cz:

MSI Sports s.r.o.
Sama Chalupku 796/13
Námestovo 02901
Slovensko

ICO:51040395
DIC: SK2120570397

Kontaktná osoba: Martin Sitáš

+421 905 464 232

email: shop@elitebikes.sk

Prevádzkované na Provozováno na systému NetShops
Vážení zákazníci. Chceli by sme Vás informovať, že náš e-shop odoberá tovar zo zahraničia a distribúcie disponujú iba českým prekladom, preto treba niektoré produkty vyhľadávať v češtine, príklad - okuliare = brýle. Ďakujeme Vám za pochopenie.